Aktuality - Červené barety

Přejít na obsah

_________________________________________________________________________________


OCENĚNÍ GENERÁLA IĽANOVSKÉHO

Kamarádi, výsadkáři a sympatizanti našeho spolku,
m
inulý rok jsme prostřednictvým našich kamarádů ze Slovenska poslali pro pana generála Jána Iľanovského pamětní odznak k 75. výročí Karpatsko - Dukelské operace.
Pan generál je bývalý příslušník 2. čspdb v SSSR. Předání ocenění pro něj, pro účastníka krvavých bojů na Dukle proběhlo dne 29.05. 2020 v Liptovském Mikuláši v Muzeu Janka Kráľa na náměstí Osloboditeľov. Akce sa konala v 15.00. Zástupci KVV Martin-Vrútky Ing. Klabník Viliam a Ján Gordík, odevzdali panu generálovi pamětní medaili jménem našeho spolku.
Kromě toho panu generálovi odevzdal primátor města Liptovský Mikuláš a poslanec NR SR, pan Ján Blcháč, Zlatou pamětní medaili osvobození města
Liptovský Mikuláš v dubnu 1945. Touto medailí byl poctěn i ďalší príslušník protifašistického odboje.
Za oblastní Svaz protifašistických bojovníků byl přítomen plk. v. v. Ján Marcinko. Děkujeme našim kamarádům za asistenci při předání našeho ocenění panu generálovi. Níže pár fotografií ze zmíněné akce.

Jindra a Michal

_________________________________________________________________________________


PARABRIGÁDNÍK SLAVIL 98 LET

Kamarádi, veteráni výsadkových jednotek a všichni Vy, co sledujete naše aktivity. V závěru minulého roku se nám ozvali kolegové z Martina-Vrůtky, že v jejich okolí dohledali dalšího veterána bojů na Dukle, a ještě k tomu bývalého příslušníka 2. československé paradesantní brigády v SSSR des. v. v. Jozefa Špitála, který mimochodem v minulém roce oslavil své 98 narozeniny. (narozen 21.12.1921) Náš spolek se rozhodl udělit tomuto veteránovi bojů na Dukle pamětní odznak na stuze, který připomíná 75. výročí Karpatsko-Dukelské operace. Pamětní odznak byl des. v. v. Jozefovi Špitálovi předán v jeho dome v obci Veľké Teriakovce dňa 28.2. 2020. Pamětní odznak za nás předal generálny duchovný ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR plk. ThDr. Marián Bodolló a člen KVV Žilina JuDr. Jozef Pupala. Pan Jozef byl mile překvapen a my jsme rádi, že jsme jej mohli tímto způsobem ocenit. Níže pro Vás přikládáme pár fotografií jak z předání odznaku, ale i dobové osobní fotografie pana Špitála.


Jindra a Michal

_________________________________________________________________________________


GENERÁL ILANOVSkÝ SLAVIL 98 LET

21.04.1922 se narodil brigádny generál v.v. Ján Iľanovský, za 2. světové války prošel speciálním výcvikem v SSSR, příslušník 2. čs. paradesantní brigády v SSSR. Po válce zůstal až do roku 1978 v armádě. Červené Barety blahopřejí panu generálovi a přejí mu pevné výsadkové zdraví a modré nebe nad hlavou.

Jindra a Michal

_________________________________________________________________________________


PROHLÁŠENÍ O ZRUŠENÍ 8. ROČNÍKU POCHODU


Vážení přátelé, kamarádi, pochodníci, účastníci pochodu „Po stopách 22. výsadkové brigády“,

máme pro Vás smutnou a pro nás nepříjemnou zprávu. 8. ročník tohoto pochodu musí být v roce 2020 zrušen.
Dne 6.3.2020 proběhlo jednání našeho spolku ČERVENÉ BARETY, z.s. s velitelem 601. skupiny speciálních sil. Na tomto jednání jsme se dozvěděli, že učebně výcvikovou základnu HAMRY převzala stavební firma a převzala tak srubový tábor kompletně včetně sociálního zařízení, jídelny i umývárek. (což původně nebylo v plánu). Vznikne tak v tomto prostoru oplocené staveniště. Rekonstrukce UVZ Hamry už započala a měla by být dokončena nejpozději v březnu 2021.
Projednávali jsme s velitelem 601. skss možné náhradní varianty v prostoru. Jednání bylo vstřícné, ale vzhledem k charakteru naší akce, materiálním možnostem útvaru v daném období a plněním služebních úkolů útvaru v termínu konání pochodu, není útvar objektivně schopen nám pomoci zabezpečit tak velikou akci. Navíc nejsou i prostory pro ubytování. Největším problémem je však elektřina, voda a sociálky. Vzniklo by hodně problémů a mnohdy těžce řešitelných situací.
Po zralé a racionální úvaze jsme se rozhodli, že tedy v roce 2020 8. ročník pochodu přerušíme a budeme v něm pokračovat v roce 2021.
K tomu jsou přijata následná opatření:
- na webových stránkách pochodu (www.pochod22vb.cz
) a na webových stránkách spolku (www.cervenebarety.cz)bude tato informace.
- dnem 6.3. bude zrušena na stránkách pochodu možnost registrace
- všem, kteří se již zaregistrovali, bude zaslán do 10.3. e-mail s informací o zrušení 8. ročníku pochodu pro rok 2020.
- všem, kteří již zaplatili, bude nabídnuto, zda chtějí peníze vrátit zpět na svůj účet, či je ponechat na našem účtu do roku 2021. Těm, co budou chtít peníze vrátit, je postupně zašleme do 30.3.2020.
Všem se nesmírně omlouváme za vzniklé problémy. Věřte, že to není ani nám, ani velení útvaru příjemné. Do poslední chvíle jsme čekali, na všechny objektivní informace. Přípravy pochodu jsou již v plném proudu. Účastnické odznaky pro 8. ročník se již vyrábějí, jednání s osmým velitelem pplk. v.v. Ing. Jaroslavem Arnoštem rovněž proběhlo a svoji účast přislíbil. Než ale dělat takovou akci, která má již nějaký standard a úroveň jako provizorní, je lepší ji zrušit a udělat ročník pořádně příští rok. Budeme se na Vás těšit a věříme, že vzniklou situaci chápete a zachováte nám svoji přízeň. Výsadková rodina stále žije a neustále se rozrůstá. Držte nám palce, ať vše dobře dopadne, a my budeme moci 1.2.2021 vyletět s registracemi na pochod.


Jindra a Michal


Návrat na obsah